Obliuoti medienos gaminiai C kategorija

 1. ŠAKOS MATOMOJE LENTOS PLOKŠTUMOJE:
  1.1. Sveikos šakos. Leistinos dydžiu iki 60 % obliuotos lentos pločio. Sparninės šakos leidžiamos iki 70
  % lentos pločio. Šakų skaičius bėginiame metre yra neribojamas.
  1.2. Tabakinės šakos. Leistinos dydžiu iki 25 mm skersmens, ne daugiau kaip 2 vnt. bėginiame lentos
  metre.
  1.3. Dalinai įaugusios šakos. Leistinos dydžiu iki pusės lentos pločio.
  1.4. Nesuaugusios šakos. Leistinos iki trečdalio lentos pločio, matomoje plokštumoje.
  1.5. Iškritusios šakos. Leistinos dydžiu iki 30 % matomoje lentos plokštumoje. Leistina ne daugiau kaip
  5 vnt. per visą lentos ilgį.
 2. ŠAKOS LENTŲ BRIAUNOSE:
  2.1. Sveikos ir dalinai įaugusios šakos. Ledžiamos be apribojimų.
  2.2. Tabakinės šakos. Leidžiamos iki 35 mm skersmens, bet ne daugiau kaip 1 vnt. bėginiame lentos
  metre.
  2.3. Iškritusios šakos. Toleruotinos, tik ne daugiau kaip 3 vnt. per visą lentos ilgį.
 3. PUVINYS:
  3.1. Kietasis puvinys. Leistinas iki 30 % lentos paviršiaus ploto.
  3.2. Minkštasis puvinys. Neleistinas.
 4. MEDIENOS ĮTRŪKIMAI:
  4.1. Paviršiniai įtrūkimai. Leistini be apribojimų.
  4.2. Kiauryminiai įtrūkimai. Leidžiami neilgeni nei ketvirtadalis lentos ilgio.
  4.3. ŽIEVĖS ĮAUGOS. Leistinos be apribojimų.
 5. POŽIEVIS. Leistinas iki pusės lentos pločio ir storio, per visą lentos ilgį, nematomoje lentos
  pusėje.
 6. ŠERDIS. Leistina matoma šerdis.
 7. SAKŲ KIŠENĖLĖS:
  7.1. Pavienės. Leistinos be apribojimų.
  7.2. Grupinės. Leistinos be apribojimų.
 8. NEIŠOBLIAVIMAS. Leistinas lentų šonuose ir lentos plokštumoje iki 20 % bendro lentos ploto.
 9. SPALVA. Toleruojami spalvos pakitimai: pajuodavimas, silpnas pamėlinavimas.
 10. KREIVUMAS, SUSISUKIMAS. Leistinas, jei tai netrukdo lentų sudėjimui ir montavimui.
 11. OBLIUOTO PAVIRŠIAUS „SUBANGAVIMAS“ . Leistini nedideli obliavimo bangavimai
  lentos paviršiuje, nedidelis šiurkštumas apie šakas. Leistini nedideli mechaniniai pažeidimai
  lentų galuose, bet ne ilgesni nei dvigubas lentos plotis.
 12. MATMENYS, NUOKRYPIAI. Galimi : storiui +/-1 mm, Pločiui +/-1,5 mm, ilgiui +/-10 mm.
 13. KINIVARPOS. Leistinos iki 10 % lentos paviršiaus ploto.

Parašykite komentarą