Obliuoti medienos gaminiai A/B A, AB

MEDIENOS KLASIŲ IR KATEGORIJŲ APIBŪDINIMAS
Obliuoti medienos gaminiai AB kategorija
1. ŠAKOS MATOMOJE LENTOS PLOKŠTUMOJE:
1.1. Sveikos šakos. Leistinos iki ketvirtadalio obliuotos lentos pločio. Kai kuriais atvejais leidžiamos iki
pusės lentos pločio. Šakų skaičius bėginiame metre yra neribojamas. Sveikų šakų įtrūkimai,
patrupėjimai yra nevertinami.
1.2. Tabakinės šakos. Leistinos dydžiu iki 15 mm skersmens, ne daugiau kaip 1 vnt. bėginiame lentos
metre.
1.3. Dalinai įaugusios šakos. Leistinos dydžiu iki 30 mm skersmens. Išskirtiniais atvejais leidžiamos iki
ketvirtadalio medinės lentos pločio.
1.4. Nesuaugusios šakos. Leistinos iki ketvirtadalio lentos pločio.
1.5. Iškritusios šakos. Leistinos nematomoje lentos plokštumoje. Kai kuriais atvejais leidžiamos, bet ne
daugiau kaip 1 vnt. per visą lentos ilgį.
2. ŠAKOS LENTŲ BRIAUNOSE:
2.1. Sveikos ir dalinai įaugusios šakos. Ledžiamos be apribojimų.
2.2. Tabakinės šakos. Leidžiamos iki 15 mm skersmens, bet ne daugiau kaip 1 vnt. bėginiame lentos
metre.
2.3. Iškritusios šakos. Leistinos, jei sudėjus dvi medines lentas jos yra nematomos. Kartais yra leistinos,
bet ne daugiau, kaip 1 vnt. per visą lentos ilgį.
3. PUVINYS:
3.1. Kietasis puvinys. Leistinas iki 10% lentos paviršiaus ploto.
3.2. Minkštasis puvinys. Neleistinas.
4. MEDIENOS ĮTRŪKIMAI:
4.1. Paviršiniai įtrūkimai. Leistini jei jie negadina bendros lentos išvaizdos.
4.2. Kiauryminiai įtrūkimai. Leistini lentų galų įtrūkimai, neilgesni nei dvigubas lentos plotis.
5. ŽIEVĖS ĮAUGOS. Leistinos vienetiniais atvejais iki 10 mm pločio ir 50 mm ilgio.
6. POŽIEVIS. Leistinas iki ketvirtadalio lentos pločio ir storio, per visą lentos ilgį, nematomoje
lentos pusėje, jei išdrožos pilnai išobliuotos.
7. ŠERDIS. Leistina matoma šerdis.
8. SAKŲ KIŠENĖLĖS:
8.1. Pavienės. Leistinos dydžiu iki 10 mm pločio ir 6 mm ilgio.
8.2. Grupinės. Leistinos jei sakų kišenėlių kiekis viename bėginiame lentos metre neviršija 6 vnt.
9. NEIŠOBLIAVIMAS. Leistinas lentų šonuose, jei sudėjus dvi lentas nėra sugadinamas bendras
vaizdas.
10. SPALVA. Leistini nedideli spalvos svyravimai: pajuodavimas, silpnas pamėlinavimas.
11. KREIVUMAS, SUSISUKIMAS. Leistinas, jei tai netrukdo lentų sudėjimui ir montavimui.
12. OBLIUOTO PAVIRŠIAUS „SUBANGAVIMAS“ . Leistini nedideli obliavimo bangavimai
lentos paviršiuje, nedidelis šiurkštumas apie šakas. Leistini nedideli pažeidimai lentų galuose,
bet ne ilgesni nei lentos plotis.
13. MATMENYS, NUOKRYPIAI. Galimi : storiui +/-1 mm, Pločiui +/-1,5 mm, ilgiui +/-10 mm.

Parašykite komentarą